Marketing agencija MediaLift – Pametni Projekti

Ponosno možemo objaviti da Marketing agencija MediaLift krenula u novi projekt te od sada našim klijentima osim usluga marketinga i oglašavanja možemo ponuditi potpuno novu uslugu.

Radi se o konzultantskim uslugama vezanih za izradu, praćenje i provedbu projekata sufinanciranih iz Europske unije kao i iz ostalih izvora financiranja kao što su županijski, gradski i nacionalni natječaji.

Iako je ovaj projekt plasiran na tržište prije manje od 3 mjeseca, već sada možemo po brojnim upitima i napravljenim elaboratima, sa sigurnošću biti uvjereni u njegovu uspješnost.

Bespovratna EU sredstva sa 0% rizika i 0 kn troškova

Veliki interes poduzetnika ne čudi jer je riječ o jedinstvenoj usluzi na tržištu konzultantskih usluga. Ime brenda koji će se baviti ovim vidom usluga zove se Pametni Projekti.

Pametni Projekti jedinstveni su na tržištu po tome što pružaju usluge sa 0% rizika za prijavitelja na određeni natječaj!

Klijenti plaćaju novčanu naknadu samo u slučaju uspješne realizacije njihovog projekta i to putem provizije od dobivenih bespovratnih sredstava.

Izrađujemo vaš projekt, pružamo savjetodavne usluge, pratimo vas tijekom njegove provedbe, a ukoliko projekt i ne bude odobren od strane ovlaštene institucije vaš trošak iznosi 0 kn.

Usluge se naplaćuju samo ukoliko je vaš projekt odobren. Tada se naša naplata vrši u vidu dogovorene provizije od dobivenih bespovratnih sredstava.

Više informacija o jedinstvenim konzultantskim uslugama potražite na www.pametni-projekti.com

 

Zašto  usluge Pametnih Projekta?

 

Bilo da ste poduzetnik, obrtnik, udruga ili predstavnik stanara, od sada imate mjesto gdje se možete potpuno besplatno konzultirati vezano za sva pitanja oko bespovratnih sredstava.

 

BESPLATNO PROVJERITE DA LI STE PRIHVATLJIV PRIJAVITELJ NA NEKE OD AKTUALNIH NATJEČAJA ILI NATJEČAJA U NAJAVI